تبلیغات
بسکتبال - چگونه قد را افزایش دهیم
بسکتبال

دو عامل مهم رشد قد ژنتیک و محیط است.ژنتیک از هر یک مهم تر است،یعنی تغذیه،ورزش،خواب از عوامل رشد قد است.

شنا:

شنا مخصوصا شنای قورباغه که کمک می کند ستون فقرات کشیده شود مئثر است.
شناور بودن در اب نیز قد را بلند می کند.

بارفیکس:

فرد میبایست هر روز چند مرتبه و هر مرتبه 20 الی 30 ثانیه از بارفیکس اویزان شود.بارفیکس نیز بر خلاف جاذبه عمل می کند و باعث بلندی قد می شود.

تمرینات ورزشی:

تمرینات ورزشی مخصوص بلندی قد باید صبح زود باشد.
این تمرینات شامل،حرکات کششی،یوگا،شناو...
      قالب ساز آنلاین