تبلیغات
بسکتبال - چگونه پرش را افزایش دهیم
بسکتبال

ورزشکاران از توانایی های خود برای پریدن استفاده می کند.اما این توانایی ها از کجا می اید؟
 1. انجام تمرینات سرعتی
 2. انجام تمرینات کششی
 3. استفاده از حرکات پلیمتریک
 4. توجه به ساخت پا
 5. پریدن های مکرر با حد اکثر توان
ابتدا شما باید از فاکتور های یک پرش عمودی اگاه وید که عبارتند:
 1. ژنتیک
 2. قد و وزن
 3. نسبت عضله به چربی
 4. ساختار های عضلانی
 5. طول اندام ها(دست و پا)
 6. فرم و ساختمان بدنی
انچه که لازم است قبل از یک برنامه انجام دهید باید علت ضعف شما در کدام یک از موارد بالا است اما پرش های مختلفی است که عبارند از:
 1. standstill
 2. running start
 3. one-legged
standstill
پرش در جا یعنی کندن بدن به سمت هوا در یک موقیت در جا و ثابت می باشد که نیاز به نیروی خالص دارد.
اگر چه قد در این نوع پرش فاکتور دخیل است اما مهم ترین فاکتور قد عضلات پا است.

running start
در این نوع پرش فاکتور سرعت اضافه می شود.ترکیب قدرت و سرعت با هم نیروی قدرتمندی را ایجاد می کند.برای یک بسکتبالیست الزامیست که این قدرت را تحت کنترل در بیاورد.برای پیشرفت در این گونه پرش باید همچون دونده ی سرعت شد یعنی داشتن عضلات قوی در پا های سریع!تمرینات سرعتی می تواند برای سریع شدن به کار گرفته شود.

one-legged
در پرش یک پا فاکتور کشش اضافه می گردد.در این مدل از پرش باید یاد بگیرید قدرت پیشراننده و به جلو سوق دهنده ی پای ثابت را برای بالا کشیدن خودتان با کشش پای لیدر خود و کشش و به جلو متمایل شدن بدنتان ترکیب کنید.
باید توجه کنم که برای افزایش پرش باید تمرین مداوم کرد.


      قالب ساز آنلاین